Etapa natural en la vida de la dona

Menopausa

Gaudeix de la teva maduresa

La menopausa no és un problema

La fertilitat de la dona comença a disminuir cap als trenta anys i arriba una edat en la qual aquesta és pràcticament nul·la o s’atura definitivament. Per aquest fet, el mateix cos atura la producció d’òvuls. Clínicament, es considera el començament del climateri en el moment de la desaparició fisiològica de la menstruació (menopausa), que se sol esdevenir entre els 45 i els 55 anys. Sovint, la desaparició de la menstruació va precedida de trastorns del cicle (oligomenorrea, polimenorrea, hipermenorrea. En aquesta fase de la vida sexual de la dona, podem diferenciar entre dos quadres: l’endocrí i el clínic.

Símptomes

Principals símptomes:

. irregularitats menstruals
. fogots
. dolor articular
. sequedat vaginal, disminució del líbido
. augment de pes, ansietat…

Quan comença la menopausa?
Fogots?
Les relacions sexuals durant la menopausa
Em puc quedar embarassada?
Pèrdues d'orina

Una dona arriba a la menopausa quan no te la regla mensualment durant un any. Els canvis i els símptomes poden començar abans. Això inclou: canvis en la regla més o menys duradores, més o menys fortes, a intervals irregulars. Calors i suors per la nit. Insomni. Canvis d’humor. Dificultat per a concentrar-se. Menys cabell i més afluència de bellositats facials.

Els fogots son el símptoma més freqüent i més precoç de la menopausa. Són crisis de vasodilatació cutània, amb sensació de calor que puja des de el tòrax fins al coll i la cara, acompanyats d’un enrogiment de la pell i una sudoració forta i espontània.
La seva freqüència i durada son variables, van des de uns segons fins a una hora. Normalment es produeixen a la nit i estan acompanyats per un malestar general.
Aquests fogots poden aparèixer anys abans i durar fins a cinc anys després; encara que la seva intensitat va disminuïnt amb el pas del temps.

La sequedat vaginal, un dels principals símptomes, pot resoldre’s si utilitzem gels lubricants que, a més de fer-nos experimentar noves sensacions, evitaran que es produeixi dolor durant la penetració.

Per poder gaudir de la nostra sexualitat, és important que no confonem el final de la funció reproductiva amb la fi de la nostra sexualitat. No existeix una edat ni un moment determinat en el que calgui renunciar a ella. De fet, una sexualitat activa és molt important a qualsevol edat per mantenir la nostra salut i benestar personal.

Durant la premenopausa, que pot aparèixer fins a 5 anys abans de l’última regla, esdevé un descens de les hormones sexuals femenines, estrògens i progesterona, però encara en produeixen quantitats suficients per a la ovulació.
S’ha de tenir en compte que una dona està en l’etapa de la menopausa quan deixa de tenir la regla 12 mesos seguits. Per aquest motiu, cal ser curós a l’hora de tenir relacions sexuals sense protecció, perquè el fet de no haver tingut la regla alguns mesos no implica l’arribada definitiva de la menopausa.

La pèrdua d’orina no és cap malaltia, només és un símptoma d’una disfunció. Entre altres causes aquesta disfunció o mal funcionament està relacionada amb un desequilibri d’un conjunt de músculs i estructures osteo-lligamentoses.
Durant la menopausa hi ha uns canvis hormonals que produeixen una pèrdua d’el·lasticitat dels músculs del perine i es debiliten. També l’edat debilita la musculatura del perine, igual que qualsevol altre múscul del cos, de tal manera que moltes vegades els problemes de pèrdues d’orina o descens de bufeta (prolapse) apareixen sobretot a la menopausa.