Day

abril 19, 2018
Atenció especial Nenes i adolescents Les noies i adolescents tenen unes necessitats diferents a la resta de dones, per això necessiten un tracte específic i especial. A la consulta privada i confidencial, explico i ensenyo, per a que elles mateixes reconeguin els canvis que es produeixen a la seva edat i aprenguin a distingir-los d’aquells...
Read More

Gemma Valls

Especialista amb una àmplia experiència; des de fa més de 15 anys em dedico i atenc exclusivament les necessitats de les dones.

Membre Top Doctors España