Nova imatge, nova web

Després d’anys de professió i treball, calia renovar-se i adpatar-se al es noves necessitats de totes vosaltres. Introduïr-nos al món 2.0.